Mitä digitalisaatio on?

Nykyään puhutaan paljon digitalisaatiosta ja sen merkityksestä yrityselämälle, mutta kuka tietää mitä digitalisaatio