Tietomallien hyödyntäminen virtualisoinneissa ja asukasmuutoshallinnassa – Pelillistämisestä potkua uudiskohteiden myyntiin ja loppukäyttäjäymmärrykseen

Tatu Oksala

Tatu on innokas ja luova junior web developer.
Uusin sivumme on hänen kädenjälkeä.

Luin tässä hetki sitten Kari Hiltusen blogin otsikolla ” Visualisointi ja virtualisointi – suunnittelun uudet mahdollisuudet tietomallin avulla”. Kiitoksia Kari oikein loistavasta blogista.

Muutosta ilmassa

Olen huomannut viimeisten vuosien aikana innostusta ja nousevaa kiinnostusta virtuaalimallien hyödyntämisessä myös perinteisellä uudistuotannon saralla, josta Hiltunen blogissaan puhuu omasta näkökannastaan.  Muutoksen tuulista hyvänä esimerkkinä mainittakoon SRV- Redi living lab sisältöineen ja Auratum -Munkkiniemen koneen virtualisoinnit. Molemmissa esimerkkitapauksissa virtualisoinneilla pyritään kasvattamaan loppukäyttäjäymmärrystä pelillistämisen keinoin.

Munkkiniemen kone

SRV:n tapauksessa kävijä haltioituu kivijalassa virtuaalisten ja muiden ensimmäisen persoonan elämysten avulla. Myös Munkkiniemen koneen myyntiä edistetään kivijalassa virtualisointien avulla, sillä poikkeuksella, että kyseisen kohteen virtuaalisovellus voidaan ladata myös mobiililaitteelle ja ottaa mukaan esittelykäynnille. Esittelykäynnin yhteydessä virtuaalisovelluksesta saadaan kävijälle käsitys tilan lopullisesta ulkoasusta, ja ympärillä olevat betonirakenteet tuovat tarkemman ymmärryksen tilan dimensioista.

Molemmissa tapauksissa, virtuaalimallin avulla tapahtuva dialogi, on huomattavasti helpompaa ja molemmat osapuolet ymmärtävät toisiaan paremmin.

Asukasmuutoshallinta virtuaalimallin avulla

Kari Hiltunen kirjoittaa blogissaan seuraavasti :

” Sen sijaan, että suunnittelija työstäisi perinteisiä rakennuspiirustuksia yksi kerrallaan, hän voikin rakentaa tarkan virtuaalisen ja kolmiulotteisen suunnittelumallin rakennettavasta kohteesta. Kolmiulotteinen malli on sekä rakennusprosessiin osallistuville, että loppuasiakkaillekin paljon helpompi hahmottaa kuin kymmenet viivoista koostuvat erilliset tasokuvat. Tämän lisäksi tietomalli tuo paljon muutakin suunnitteluprosessiin, uusia mahdollisuuksia lopputuotteiden myyntiin ja markkinointiin sekä parantaa kustannustehokkuutta.”

Olen tästä Hiltusen kanssa samaa mieltä. Olen kuitenkin huomannut, että markkinointi- ja myyntiorganisaatiot, ovat huomattavasti innokkaampia ottamaan uudet tekniikat ja mahdollisuudet käyttöön, kuin ehkä muut rakennusprosessiin osallistuvat tahot. Mikäli suunnittelijat innostuisivat virtuaalisuuden mahdollisuuksista, tämä todella vähentäisi jokaisen prosessiin osallistuvan tahon kustannuksia monellakin tapaa, niin myynnin kuin suunnittelun. Virtuaalisuuden ansiosta suunnittelijoilta vähenevät iteraatiot eli muutoskierrokset, kun taas myynti- ja markkinointiosastot voisivat käyttää suunnittelun tuottamaa virtuaaliaineistoa suoraan hyväkseen omassa toiminnassaan. Esimerkkeinä mainittakoon sisustusteemojen esittely verkkosivuilla interaktiivisesti tai asukasmuutoshallinta myynnissä.

Tänä päivänä eri muutosvaihtoehdot tai sisustusteemat tuodaan esille perinteisesti printein, jossa jokainen pintamateriaali ja kaluste ovat esillä yksittäin ilman ympäristön kontekstia. Tästä listasta ostaja sitten valitsee mieleisensä. Kyseinen tapa esittää sisältöä ei tuo kaikkein parhainta kuvaa kokonaisuudesta loppukäyttäjälle, kun taas virtuaalimallin avulla kokonaisuus on läsnä jatkuvasti. Markkinointilähtöisen virtuaalimallin avulla asukasmuutokset saadaan vietyä sähköisesti eteenpäin ja liitettyä muihin järjestelmiin yllättävänkin helposti.

Kuvanlaatu vs. virtuaalimallin suoma parempi loppukäyttäjäymmärrys

Työskennellessäni itse oman yritykseni myynnin parissa (virtuaalisovellukset ja konfiguraattorit), olen havainnut muutaman yhtäläisen tekijän toimialasta riippumatta, tai riippumatta siitä mitä myydään. Huomioitavana seikkana on lähinnä se, että kenelle myydään. B2B- myynnissä ja markkinoinnissa tuotetulla kuvanlaadulla ei ole niin suurta merkitystä, kun taas B2C myynnissä kuvanlaadun merkitys on huomattavasti suurempi.

Itse uskon, että tietomallilähtöinen uudiskohteiden markkinointi ja myynti, yhdistettynä virtuaaliseen esitystapaan, ampaisee kunnolla lentoon vasta kun virtuaalisuuden saralla saavutetaan vastaava kuvanlaatu ja tarkkuus, kuin perinteisissä stillkuva rendauksissa on totuttu näkemään. Yhden perspektiivikuvan viimeistelyyn saatetaan käyttää useita tunteja tai päiviä oikean ”myyvän fiiliksen” löytämiseksi.

Nyrkkisääntö

Tarkat valokuvamaiset fiiliskuvat verkkosivuille markkinointiin ja myyntiin sekä asukasmuutoshallintaan virtuaalisovellukset.

Virtuaalisovelluksilla saavutettavaa loppukäyttäjäymmärrystä ei voita mikään, mutta valokuvamaisuudessaan se ei vielä tänä päivänä tavoita stillkuvien laatua.  Huom! Kukaan ei estä käyttämästä näitä yhdessä ja sopivalla tavalla oikeissa paikoissa. Fiilistä siellä missä sitä tarvitaan ja virtuaalimalleja siellä missä halutaan parempaa loppukäyttäjäymmärrystä.

 

Aki Vänskä

Premode Oy

www.premode.fi

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone