Tuotannon simuloinnista Mixed Reality ja virtuaalitodellisuuteen

Aki Vänskä

Aki Vänskä

Aki toimii Premoden toimitusjohtajana ja vastaa yrityksen viestinnästä.
Pulmatilanteissa hän on oikea henkilö keneltä pyytää neuvoa.
Aki Vänskä

Virtuaalitodellisuutta hyödynnetään jo mukavasti valmistuvassa teollisuudessa tuotannon simuloinnissa sekä 3D-suunnittelussa. Valmistava teollisuus on ala, jossa jokainen sekunti on äärimmäisen tärkeä ja virheet tuotannossa maksavat katastrofaalia summia. Tähän virtuaalitodellisuus on ollut apuna jo pitkään 3D-suunnitteluohjelmien kautta. Virtuaalisuuden avulla tapahtuva tuotannon simulointi, avustaa päätöksentekoa aina tuotantolaitoksen suunnittelusta lopullisen tuotteen suunnitteluun.
Yhä useammat yritykset ovat ymmärtäneet virtuaalitodellisuuden merkityksen ja mahdollisuudet myös myynnin työkaluna. Erityisesti loppuasiakkaalle virtuaalitodellisuutta hyödyntäen, on todella helppo kuvata laitteen, koneen tai kokonaisuuden eri variaatiot, kilpailuvaltit tai mahdollisuudet.

Tuotannon ohjauksessa käytettäviä simulointi- tai suunnitteluaineistoja, voidaan hyödyntää myös myynnin työkaluna esim. 3D-myyntikonfiguraattori- muodossa, omana applikaationa. Niin kutsutut 3D-myyntikonfiguraattorit ovat helppokäyttöisiä ja massaräätälöityjä sovelluksia, joita voidaan hyödyntää usealla eri tavalla. 3D-myyntikonfiguraattorit luodaan kuitenkin pääsääntöisesti myyjien apuvälineiksi, kenttämyyntikäynneillä, paremman loppukäyttäjäymmärryksen saavuttamiseksi. 3D-myyntikonfiguraattoreiden tuotannossa, on äärimmäisen helposti hyödynnettävissä suunnittelusta tuttua 3D-aineistoa, oli sitten kyse suunnitteluaineistojen hyödyntämisestä tai tuotannon simulointiaineistojen hyödyntämisestä. Kyseinen aineisto muutetaan hieman eri formaattiin, formaattiin jossa 3D- aineistoa voidaan esittää pelillistämisen keinoin esim. mobiililaitteilla ja verkkosivuilla paremmin ymmärrettävässä muodossa.

Esimerkkejä tuotantoaineiston hyödyntämisestä tuoteviestinnässä voit katsoa täältä

Mixed Reality on täällä. Lähde: https://developer.microsoft.com/en-us/windows/mixed-reality

Tuotannon simulointiaineistosta 3D-tuoteviestintään

Mixed Reality

Mixed reality (jolla ei vielä ole vakiintunutta suomenkielistä vastinetta), tarkoitetaan vapaasti suomennettuna sekoitettua todellisuutta. Tämä suomennos on itseasiassa hyvin kuvaava ja paikkansapitävä ilmaisu kyseiselle tekniikalle.
Mixed realityllä tarkoitetaan todellisen ympäröivän maailman ja virtuaalitodellisuuden ”sekoittumista” yhdeksi sulavaksi kokonaisuudeksi esimerkiksi mobiililaitteen tai virtuaalilasien näytölle.
Lisää virtuaalisanostoa Virtuaalisanasto ja lyhenteet.

Olin alkuvuodesta esittelemässä Mixed Reality- mahdollisuuksia ja Advanced Engineerin messuilla, jossa minulla on mahdollisuus tutustua, miten Nasa hyödyntää Mixed Reality (MR) ja Augmented reality (AR) -tekniikoita suunnitteluprosesseissaan. Olin jopa itsekin hieman hämmästynyt, kun esittelijä toiminut Nasan suunnittelija pyöritti 5:1 kokoista mallia ”käsillään” ja katseli virtuaalisesti piirtyvää ”aitoa” sukkulaa, sen hienouksia esitellen.
Kun vielä muutama litra vettä virtaa Aurajoessa, myös suomalaisessa teollisuudessa hyödynnetään yhä enenevässä määrin Mixed Realityn suomia mahdollisuuksia suunnittelu, tuotannon ja tuoteviestinnän tukena. Täysin vastaavasti kuin yllä kuvatulla tavalla virtuaalitodellisuuden kohdalla, myös Mixed reality – tekniikoita voidaan hyödyntää suunnittelun lisäksi myös tuotannon ylläpidossa ja myynnin tukena. Esimerkkinä mainittakoon, että Nasan kaverille olisi saattanut muodostua messuvierailun hinta hieman toisen laiseksi, mikäli olisi joutunut kuljettamaan fyysisen avaruussukkulan kyseisille messuille. Mixed Reality antaa siis mahdollisuuden esitellä koneita ja laitteilla asiakaskäynneillä ja messuille huomattavasti kustannustehokkaammin.
Tähän VR, MR ja AR tekniikoiden suomiin mahdollisuuksiin, on herännyt myös Teknologia ja innovaatio Keskus TEKES. Suomalaisia yrityksiä ollaan avustamassa näiden tekniikoiden käyttöönotossa, voit lukea ohjelmasta lisää täältä.
Ohjelman aiheena on ”Mitä? Rahoitusta virtuaali- ja lisättyyn todellisuuteen perustuvien ratkaisujen kehittämiseen ja hyödyntämiseen liiketoiminnassa.”

Mitä? Rahoitusta virtuaali- ja lisättyyn todellisuuteen perustuvien ratkaisujen kehittämiseen ja hyödyntämiseen liiketoiminnassa

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone