Yritysten digitalisaatio kasvaa tekoälyn myötä

On sanottu, että Internet ja digitalisoituminen muuttavat maailmaa enemmän kuin teollinen vallankumous. Tottahan se taitaakin olla.  Suomella on tavoitteena olla maailman paras tekoälyn soveltaja, sekä nostaa tekoäly ja robotiikka suomalaisyritysten menestystekijäksi. Tämä tavoite on suora poiminta Työ- ja elinkeinoministeriön kesäkuussa 2018 julkaisemasta Tekoälyajan työ -raportista, jossa käsitellään tekoälyn vaikutuksia yleiseen talous- ja työllisyyskehitykseen, työn muutosta ja työmarkkinoita, koulutusta ja osaamisen ylläpitoa, sekä etiikkaa. Julkaisu on kokonaisuudessaan luettavissa valtioneuvoston sivuilta.

Hyvä vai paha tekoäly

Tekoälyn, IoT-teknologian ja big datan tuomaa muutosta ei kannata kokea uhkana, vaan mahdollisuutena. Tämän kaltainen ajattelumalli onkin onneksi joka kolmannella työikäisellä Suomessa. Tämä selviää Työ- ja elinkeinoministeriön Työelämä 2020 -hankkeen kyselystä: Suomalaisista jopa 36 % pitää tekoälyn tuomista työprosesseihin ja -tehtäviin mukaan hyvänä asiana. 29 % tekisi mielellään yhteistyötä robotin kanssa.

Tekoälyn uskotaan tuhoavan työpaikkoja niin Suomessa, kuin muuallakin maailmalla. Todellisuudessa työpaikkojen häviäminen Suomessa ei ole yhtä suurta, kuin aiempina vuosikymmeninä koetuttujen muutosten ansiosta olleet. Samaan aikaan, kun työpaikkoja ja -tehtäviä menetetään, tekoälyn soveltamisen myötä syntyy täysin uudenlaisia tuotteita ja ammatteja. Arvioiden mukaan on varauduttava kouluttamaan miljoona suomalaista uudestaan. (McKinsey). Tämä jos mikä on mahdollisuus!

Nykyisistä työtehtävistä pystytään monia raskaita, rutiininomaisia ”liukuhihnatöitä” korvaamaan uusilla, paljon mielekkäämmillä ja vähemmin kuormittavilla työtehtävillä. Huomattava seikka on myös se, että työpaikkojen häviämisen suhteen Suomessa tekoälyn tuomat vaikutukset ovat pienemmän, kuin esimerkiksi Saksassa. Helposti automatisoitavia, rutiininomaisesti toistuvia tehtäviä sisältäviä taylorisoituja työpaikkoja oli vuonna 2015 Suomessa noin 9 % työpaikoista, kun vastaava luku esimerkiksi Saksassa oli noin 30 % (Makó, Illésy & Borbély, julkaisematon työpaperi, 2018).

 

Suomi digitalisoituu hyvällä vauhdilla

Suomessa digitalisoituminen on jo hyvällä mallillaan, sillä Suomi sijoittui tänä vuonna Digital Economy and Society Indexissä (DESI) kolmanneksi heti Tanskan ja Ruotsin jälkeen. Vuonna 2017 sijoitus oli inan parempi, eli toinen Tanskan jälkeen. DESI:ssä laaditaan kustakin EU-maasta indeksi, joka kuvaa maan digitaalista toimintakykyä ja sen kehitystä.

Lopullinen tulos saadaan mittaamalla ja yhdistämällä viiden eri osaindeksin tulokset:
1. siirtoyhteydet (connectivity)
2. inhimillinen pääoma (human capital)
3. internetpalvelujen käyttö (use of internet services)
4. digitaaliteknologian integraatio (integration of digital technology)
5. julkishallinnon digitaaliset palvelut (digital public services).

Suomen kokonaisindeksi 70,1. Lähde EU:n komissio: DESI 2018

Suomi sai parhaat indeksit inhimillisestä pääomasta ja julkishallinon sähköisistä palveluista. Niissä molemmissa Suomi oli EU-maiden paras. Vastaavasti siirtoyhteyksien suhteen Suomi jäi viimeiselle sijalle. Monilla tahoilla on kuitenkin usko, että tuo osa-alue tulee kokemaan jopa jo seuraavan vuoden aikana suuren muutoksen. Olemmehan maailman kärkikastia mm. 5G verkon testauksessa. 

 

Mitä tämä tarkoittaa meidän kannalta?

Suomen vahvuutena ovat erityisesti osaaminen, ketterä toimintaympäristö, yhteistyö ja laadukas data. Etenkin pilvipalveluja käytetään laajalti, sillä suomalaisyrityksistä jo joka toinen hyödyntää pilvipalveluja. 

Premoden puolesta panoksemme digitalisaation saralla ovat lisätyn todellisuuden ja IoT-teknoligian avulla räätälöidyt sovellukset esimerkiksi myyntityön helpottamiseksi ja parempaa käyttäjäkokemusta silmällä pitäen. Lue lisää palveluistamme tästä. Digitalisaation, joka sisältää mm. tekoälyä, big dataa ja koneoppimista, tulo yrityksiin kasvattaa tuottavuutta ja kohottaa yritysten ja koko Suomen elintasoa. Oikeastaan mahtavaa, että meillä täällä on näin hyvä kehityksen suunta!

Muuttuvaa työympäristöä ja -tehtäviä, tai uusia softia sovelluksineen ei kannata pelätä. Niitä kannattaa tarkastella mahdollisuuksina tehostaa ja helpottaa omaa ja koko yrityksen työskentelyä. Hyvä esimerkki ovat Microsoft HoloLens -lisätyn todellisuuden lasit, joilla pystytään helpottamaan ja muokkaamaan monia erilaisia tehtäviä niin myynnin, huollon, kokoonpanon kuin opetuksenkin saralla. Meillä täällä Suomessa on hyvä etukenoinen vauhti menossa. Digitaaliset taidot ovat Suomen talouden vahvin kilpailuvaltti. Esimerkiksi jo aiemmin mainisemani 5G verkon kehittämisen suhteen olemme yksi maailman kärkivaltioista.

 

 

Lue lisää samankaltaisista aiheista:

Lisätty todellisuus tuo etäläsnäoloon uusia mahdollisuuksia

HoloLens AR-lasit, mitkä ne ovat ja vinkkejä käyttökohteisiin eri aloille

HoloLens projekti IoT-tiedon esittämiseen ja prototyypin tarkasteluun

5G verkon myötä lisätty todellisuus tulevaisuudessa uudelle tasolle

IoT-teknologiaa parhaimmillaan: robottiohjaus lisätyn todellisuuden keinoin

 

 

Lue muita blogejamme tästä!

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone