5G verkon myötä lisätty todellisuus tulevaisuudessa uudelle tasolle

Nyt käynnissä oleva 2010-luvulla alkanut, neljäs teollinen vallankumous on tuonut tullessaan tehtaiden automaation, tekoälyn, IoT-teknologian, pilvipalvelut sekä suuren määrän dataa ja sen käsittelyä. Virtuaali- ja etenkin lisätty todellisuus ovat tehneet jalansijaa laseineen ja mahdollisuuksineen myös teollisuuden pariin. Tulevaisuudessa laitteiden kehittyessä ja 5G verkon mahdollistaessa viiveettömän tiedonsiirron voidaan toteuttaa jopa kokonaisia älytehtaita ja älykaupunkeja. Ei liene todellisuudesta kaukana analyytikkojen puheet siitä, että vuonna 2020 maailmassa olisi jo yli 20 miljoonaa IoT-teknologiaa käyttävää, dataa keräävä laitetta.

5G ja lisätty todellisuus mullistavat teollisuuden

5G-verkon avulla tiedonsiirtonopeus kasvaa jopa 100-kertaiseksi. 5G-verkko mahdollistaa viiveettömän tiedonsiirron ja näin esimerkiksi etäläsnäolo ja -ohjaus onnistuu entistä paremmin pienemmillä viiveellä. Näin ollen jo nyt huoltotoimenpiteissä, sekä tuotemallinnuksessa käytössä olevat Microsoft HoloLens -lisätyn todellisuuden lasit saavat yhä suurempaa lisäarvoa. Tulevaisuudessa pystytään käsittelemään entistä suurempaa määrää dataa, entistä nopeammin ja laadukkaammin. Yhdessä laitteiden erilaisten sensoreiden avulla käyttöön tulee yhä enemmän erilaisia tuotantoa helpottavia mahdollisuuksia. Liiketoimintaprosesseja ja -malleja pystytään muuttamaan yhä vahvemmin dataan pohjautuviksi.

IoT (Internet of Things, eli teollinen internet) ja 5G parantavat merkittävästi tulevien älykkäiden tehtaiden joustavuutta, monipuolisuutta, käytettävyyttä ja tehokkuutta.  Kun laitteissa on huomattava määrä sensoreita ja data analysoidaan reaaliajassa pilvessä, laitteet saadaan toimimaan tehokkaasti, juuri oikealla frekvenssillä. Myös kokonaiset langattomat teollisuussovellukset ja älytehtaat ovat mahdollisia.Tämä uudistaa liiketoimintaa ja avaa tien teollisen tuotannon seuraavalle aikakaudelle.

Kuten aikaisemmassa blogissa kirjoitimme, Applen on huhuttu tuovan markkinoille vuonna 2020 täysin uudenlaiset 8K-resoluutiolla ja nykyisiä tietokoneita tehokkaammalla prosessorilla varustetut ”älylasit”. Kun tämän teknologian yhdistää viiveettömään 5G verkkoon, avautuu teollisuudessa aivan uudenlainen aikakausi.

5G verkon muut mahdollisuudet

Nokia ja Telia ovat kokeilleet 5G verkkoa muutamia vuosia teollisuudessa Oulun testiympäristössä melko hyvin tuloksin. 5G verkon avulla mm. videokuvaa pystytään siirtämään erittäin alhaisella viiveellä, lähes täydellisesti reaaliajassa kaupunkien ja jopa maiden välillä. Alhaisen viiveen ansiosta pystytään reagoimaan välittömästi ja poikkeamista pystytään ilmoittamaan kokoonpanolinjasta vastaavalle työntekijälle heti.

Suomessa ensimmäiset 5G-palvelut saataneen tarjolle vuonna 2020. Suomessa kehitteillä oleva 5G verkko voi olla jopa tällä hetkellä kehitteillä olevista paras.  Verkon kattavuuden odotetaan olevan Suomessa muita maita parempi siksi, että käytössä on sekä korkeampia että matalampia taajuuksia. Korkeammat taajuudet pystyvät palvelemaan useampia laitteita ja tarjoamaan uusia verkko-ominaisuuksia, kun matalammat taajuudet puolestaan kantavat paremmin talojen rakenteista läpi ja tarjoavat perustason palvelua esimerkiksi iot-laitteille.

 

5G tuo mukanaan uusia mahdollisuuksia. Kuva Oulun Yliopisto

5G verkon myötä mahdollisuuksia syntyy teollisuuden automaation ja tuotemallinnuksen lisäksi monille muille aloille:

  • itseohjautuvat autot ja muu älyliikenne
  • älykäs koti sekä älykkäät kodinkoneet
  • virtuaali- ja lisätyn todellisuuden käyttö enenevissä määrin koulutuksessa, palveluissa ja teollisuudessa
  • kokonaiset älykaupungit

Maailman ensimmäinen mannertenvälinen, yleisölle avoin 5G-verkkokokeilu tehtiin Oululaisten toimesta Pyeongchangin talviolympialaisissa. Testissä Koreasta lähetettiin live-toistoa reaaliajassa Suomeen.

Yhteenveto

Yhdessä IoT-, lisätty todellisuus sekä 5G verkko mullistavat maailmaa ja ehkä jopa aloittavat viidennen teollisen vallankumouksen. Kehityksen myötä päästään yhä nopeampiin verkkoyhteyksiin, viiveen lähes täydelliseen poistumiseen, sekä entistä suuremman data määrän yhtäaikaiseen keräämiseen ja käsittelyyn.

Kokonaisten älytehtaiden tai kokonaisvaltaisen 5G verkon tuloon on kuitenkin vielä aikaa vuosia. Nyt voimme keskittyä uudistamaan nykyisiä toimintapoja ja kehittämään liiketoimintaa esimerkiksi Microsoft HoloLens-laseille räätälöidyillä sovelluksilla. 

Käy katsomassa myös muut palvelumme!

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone